Plan lekcji
Oddziały
1aL 2abL 2cdL 3acL 3bL 1adT 1bT 1cT 2aeT 2bT 2cT 2dT 3aT 3bT 3cT 4abT 3aG
Nauczyciele
A.Bartosik (Br) J.Bazyl (JB) J.Belina - Faryj (JF)
K.Botul (KB) I.Broczkowska (IB) B.Brych (BB)
K.Dębski (KD) D.Gaj (DG) I.Galej (IG)
I.Galińska (GA) W.Gaworek (WG) M.Gródecki (MG)
A.Grzelecka (AG) A.Humel (AH) A.Iwańczyk - Marga (AI)
E.Jastrzębska (EJ) E.Jesiotr (JE) K.Kałan (KK)
A.Kaźmierak (AK) A.Klepaczko (KL) M.Kosonóg (KO)
T.Kowara (TK) M.Kurzawa (MK) D.Kwaśniewski (DK)
B.Lewandowska (BL) P.Łowicka (PŁ) M.Michalska (MM)
B.Miller-Urbaniak (BM) M.Nawrocka (MN) M.Pawlaczyk (MP)
U.Piasecka (UP) A.Popiński (AP) K.Pruszkowska (KP)
M.Pytel (PY) L.Radzikowska (LR) D.Sadowski (DS)
A.Sęk (SA) A.Siwińska (AS) P.Staniak (SP)
M.Staniszewska-Karwat (MS) T.Staroń (TS) I.Strąk-Zarzycka (IS)
J.Strojek (JS) M.Szymański (SM) A.Świech (AŚ)
M.Tryzno (MT) K.Wcześniak (KW) M.Wieprzkowicz (MW)
K.Wiewiórska - Heichman (WK) D.Wolanowska (DW) J.Wypchło (JW)
E.Wysocka (EW)
Sale
1 1A 2
3 4 5
6 7 8
8A 9 10
10A 11 12
13 SG1 SG2
SG7 cz