Plan lekcji
Oddziały
1abL 1cdL 2acL 2bL 3aL 3bL 3cdL 1aeT 1bT 1cT 1dT 2aT 2bT 2cT 3abT 4abT 2aG
Nauczyciele
J.Bazyl (JB) J.Belina - Faryj (JF) K.Botul (KB)
I.Broczkowska (IB) A.Chmielowiec (AC) K.Dębski (KD)
D.Gaj (DG) I.Galej (IG) W.Gaworek (WG)
M.Gródecki (MG) A.Grzelecka (AG) A.Humel (AH)
A.Iwańczyk - Marga (AI) E.Jastrzębska (EJ) E.Jesiotr (JE)
M.Kaczmarek (mK) K.Kałan (KK) A.Kaźmierak (AK)
T.Kowara (TK) M.Kurzawa (MK) D.Kwaśniewski (DK)
B.Lewandowska (BL) K.Ludwicka (KL) M.Michalska (MM)
M.Nawrocka (MN) M.Pawlaczyk (MP) U.Piasecka (UP)
A.Popiński (AP) K.Pruszkowska (KP) L.Radzikowska (LR)
H.Rosiński (HR) D.Sadowski (DS) A.Sęk (SA)
A.Siwińska (AS) M.Staniszewska-Karwat (MS) T.Staroń (TS)
J.Strojek (JS) A.Świech (AŚ) M.Tryzno (MT)
K.Wcześniak (KW) M.Wieprzkowicz (MW) K.Wiewiórska - Heichman (WK)
D.Wolanowska (DW) J.Wypchło (JW) E.Wysocka (EW)
Sale
1 1A 2
3 4 5
6 7 8
8A 9 10
10A 11 12
13 cz SG1
SG2 SG7