4abT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10- 8:55 PSped-spe DW 8 PTB-spe LR 10A e_pol KB 13 WF-Ch #wT6 SG2
WF-Dz #wT7 SG1
PSped-spe DW 6
DC-cyf KO 10A
2 9:00- 9:45 ang #w19 PTB-spe LR 10A e_ang WK 13 WF-Ch #wT6 SG2
WF-Dz #wT7 SG1
PSped-spe DW 6
DC-cyf KO 10A
3 9:50-10:35 z_ang-spe AI 8A
DzGwP-cyf MP 10A
z_ang-spe AI 12
CMD-cyf KP 10A
matem #w18 rel JW 2 z_ang-spe AI 1A
DC-cyf KO 10A
4 10:50-11:35 WF-Ch #wT6 SG2
WF-Dz #wT7 SG1
z_ang-spe AI cz
CMD-cyf KP 10A
matem #w18 j.pol #w20 PStat-spe DW cz
DC-cyf KO 10A
5 11:45-12:30 PSped-spe DW 6
CMD-cyf KP 10A
u_hist.i sp. EW 13 u_hist.i sp. EW 9 matem #w18 ang #w19
6 12:35-13:20 PSped-spe DW 1A
CMD-cyf KP 10A
PStat-spe DW 13
DzGwP-cyf MP 7
j.pol #w20 z_ang-spe AI 8A
CMD-cyf KP 10A
 
7 13:30-14:15 rel JW 11 j.pol #w20 r_geog-r1 #w13
r_fiz-r2 KW 3
z_ang-spe AI 8A
CMD-cyf KP 10A
 
8 14:25-15:10 r_geog-r1 #w13 PSped-spe DW 12
DC-cyf KO 10A
ZzW DW 6 DC-cyf KO 10A  
9 15:15-16:00   DC-cyf KO 10A   r_fiz-r2 KW 8  
10 16:05-16:50   DC-cyf KO 10A      
Drukuj plan
wygenerowano 20.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum