1bT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10- 8:55 PPG KP 10   matem #w5 PG-P1 AP 10
PG-P2 BL 10A
ZzW AS 9
2 9:00- 9:45 PPol KP 10   r_matem #w6 PG-P1 AP 10
PG-P2 BL 10A
niem-1/2 AG 1
ros-2/2 #rT1 8
3 9:50-10:35 WF-Ch WG SG1
WF-Dz #wT2 SG2
  WOK MN 6 WF-Ch WG SG2
WF-Dz #wT2 SG1
fiz #w7
4 10:50-11:35 niem-1/2 AG 3
ros-2/2 #rT1 5
biol #w9 ang-j1 #w2
inform.-j2 BL 10A
WF-Ch WG SG2
WF-Dz #wT2 SG1
PPG KP 10
5 11:45-12:30 j.pol #w1 j.pol #w1 j.pol #w1 geog #w10 EdB UP 11
6 12:35-13:20 wyr.matem. IG 4 hist #w3 inform.-j1 BL 10A
ang-j2 WK 1A
chem #w8 WOS #w4
7 13:30-14:15 PG-P1 AP 10
PG-P2 BL 10A
niem-1/2 AG 12
ros-2/2 #rT1 5
BHP JF 4   ang-j1 #w2
ang-j2 WK 8A
8 14:25-15:10 PG-P1 AP 10
PG-P2 BL 10A
matem #w5 rel BB 4   ang-j1 #w2
ang-j2 WK 1A
9 15:15-16:00   rel BB 4      
Drukuj plan
wygenerowano 20.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum