1bT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10- 8:55 PPG KP 10   matem #w5 PG-P1 AP 10
PG-P2 BL 10A
r_matem #w6
2 9:00- 9:45 PPol KP 10   matem #w5 PG-P1 AP 10
PG-P2 BL 10A
niem-1/2 AG 7
ros-2/2 #rT1 5
3 9:50-10:35 WF-Ch WG SG1
WF-Dz #wT2 SG2
  WOK MN 1 WF-Ch WG SG2
WF-Dz #wT2 SG1
WOS #w4
4 10:50-11:35 niem-1/2 AG 12
ros-2/2 #rT1 5
chem #w8 ang-j1 #w2
inform.-j2 BL 10A
WF-Ch WG SG2
WF-Dz #wT2 SG1
BHP JF 2
5 11:45-12:30 j.pol #w1 biol #w9 j.pol #w1 hist #w3 ZzW AS 9
6 12:35-13:20 wyr.matem. IG 6 j.pol #w1 inform.-j1 BL 10A
ang-j2 WK 1A
geog #w10 PPG KP 10
7 13:30-14:15 PG-P1 AP 10
PG-P2 BL 10A
niem-1/2 AG 7
ros-2/2 #rT1 9
rel BB 13   ang-j1 #w2
ang-j2 WK 1A
8 14:25-15:10 PG-P1 AP 10
PG-P2 BL 10A
fiz #w7 EdB UP 11   ang-j1 #w2
ang-j2 WK 1A
9 15:15-16:00   rel BB 13      
Drukuj plan
wygenerowano 03.01.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum