2aeT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10- 8:55 ET-spe MP 1
TwPS-żyw SM 6
ZDTiS-spe MP 1
DzGwPS-żyw DW 1A
MiN-spe DW 3
PPWS-żyw ŻV @
   
2 9:00- 9:45 OiJT-spe DW 6
TwPS-żyw SM 5
ŚT-spe MP 3
PS-żyw 6
MiN-spe DW 3
PPWS-żyw ŻV @
   
3 9:50-10:35 MiN-spe DW 1A
z_ang-żyw MK 7
PiUwT-spe DW 1A
PS-żyw 4
PiUwT-spe DW 1A
PPWS-żyw ŻV @
ŚT-spe MP 12
DzGwPS-żyw DW cz
 
4 10:50-11:35 przedsięb. MG 11 ŚT-spe MP 6
PS-żyw 3
ZDTiS-spe MP 1A
PPWS-żyw ŻV @
niem-1/2 IB 13
ros-2/2 #rT3 2
 
5 11:45-12:30 WF-Ch #wT4 SG1
WF-Dz MT SG7
WF-Ch #wT4 SG1
WF-Dz MT SG2
ZDTiS-spe MP 1A
PPWS-żyw ŻV @
j.pol MN 3 j.pol MN 13
6 12:35-13:20 rel JW 13 WF-Ch #wT4 SG1
WF-Dz MT SG2
ET-spe MP 3
PPWS-żyw ŻV @
rel JW cz niem-1/2 IB 12
ros-2/2 #rT3 5
7 13:30-14:15 ang WK 7 r_matem IS 3 TBiI-spe LR 10A
GMwZPS-żyw ŻV @
r_geog-spe SP 12
r_chem-żyw JF 3
ZzW EW 7
8 14:25-15:10 TiS-spe MP 3
DzGwPS-żyw DW 1
matem IS 8 TBiI-spe LR 10A
GMwZPS-żyw ŻV @
przedsięb. MG 8 hist EW 13
9 15:15-16:00       matem IS 1 ang WK 1
10 16:05-16:50       matem IS 1  
Drukuj plan
wygenerowano 20.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum